Adopcja

Zasady wydawania zwierząt
Zwierzęta do adopcji wydawane są:

  1. Osobom pełnoletnim.
  2. Zwierzęta do adopcji wydaje upoważniony pracownik schroniska.
  3. Zwierzęta wydawane są po przebyciu kwarantanny i po wykonaniu zabiegu sterylizacji (sterylizacja nie dotyczy szczeniąt).
  4. Osoba chcąca zaadoptować zwierzę jest zobowiązana zapoznać się z umową adopcyjną i w przypadku adopcji podpisać umowę.
  5. Osoba adoptująca zwierzę wyraża zgodę na przeprowadzenie u niej kontroli poadopcyjnej.
  6. Zwierzę wydane do adopcji zostaje przypisane do nowego właściciela w ogólnopolskim rejestrze zwierząt.
  7. Osoba adoptująca zwierzę może wpłacić na rzecz schroniska dobrowolną darowiznę.